Складовете под наем са изгодно решение за търговци и производители. Всички те се нуждаят от помещения за своите стоки и суровини, а изграждането на собствени такива е свързано с голям разход. Наемането на складови помещения икономисва средства.

Към избора на склад трябва да се подходи много отговорно и да се обърне сериозно внимание на редица фактори. Определено значение има мястото на фирмата в бизнеса със складове под наем. Опита на работниците, техническото оборудване, условията в самите помещения, транспортната инфраструктура – това са все фактори, с които трябва да се съобрази клиента, за да осигури качествено съхраняване на своите стоки или продукция.

Складовите помещения трябва да имат подходящо за различните видове складово оборудване, техника за товарене, складиране и разтоварване на стоките, да са големи за да работи техниката нормално. Складовете да са с възможност за осигуряване на необходимата температура и влажност на въздуха съобразно изискванията на стоките. Да се обърне внимание на площта на складовете под наем както и на прилежащата площ. Големият и удобен паркинг е за предпочитане.

Системите за бързо известяване на пожар или друго бедствие да се поддържат винаги в готовност, да има телефонна и мобилна връзка, както и интернет. Охраната на складовете да бъде сигурна и надеждна, и да предоставят възможност за денонощен достъп на собствениците до наетите помещения. Контролът на достъп трябва да е засилен и видео наблюдението да работи постоянно. Заснетите с видео камерата движения из склада могат да помогнат за откриване на крадец при установена липса.

Собствениците на складове под наем се стремят да направят все по-привлекателни своите помещения, да ги защитят на ниво за да привлекат повече клиенти. Големите фирми предлагат и офиси под наем.
Препоръчително е сами да откриете нужния склад за да не правите излишни разходи за посредник. Договорът принципно се предлага от собственика, който определя и цената на наема. Трябва да се уточните в договора за чия сметка ще бъдат разходите, ако се наложи ремонт в някое помещение.

Големите складови комплекси предлагат всички тези удобства и още много екстри. Наемането на складове под наем става лесно и откриването им няма да ви затрудни. Това се обяснява с наличието на красив и лесно достъпен сайт за контакт.