Първото нещо, за което питаме, когато теглим заем, е какъв ще бъде процента на лихвата. Има много разпространени мнения, които гласят, че периодът на погасяване покачва или я вдига, а също така и сумата, за която кандидатствате. Това е така, но не е съвсем изчерпателно. Много са факторите, които имат значение, а за да бъдем по-конкретни ще ги изброим. Освен чистото кредитно минало, по-голямо обезпечаване в лицето на съдлъжници, поръчители, ипотека и превод на работна заплата, има и други.

Кои са те?

Доходът под формата на ежемесечна заплата има значение. Разбира се, не навсякъде трябва да представяте документ, с който посочвате колко всъщност е той, но на тези места лихвата със сигурност ще бъде по-голяма. Има малка подробност и тя е, че банката се интересува от дохода ви, що се отнася до това колко чисти пари ви остават за лично ползване. Тук се има предвид, че се изключват всякакви удръжки по заплатата като застраховки или вноски по други кредити. Ако разполагате с висока сума пари, това ви прави по-надеждни и така може да ви се има по-голямо доверие, като се предостави по-ниска лихва.

Изберете максимална сума, на която сте способни, за месечен влог по кредита. Дългият период на изплащане автоматично означава повече вноски и съответно на всяка една от тях се начислява лихва. По-добрият вариант е да изплатите кредита си по-бързо, но само в такава месечна вноска, която сте сигурни, че ще можете да си позволите.

Дребните детайли също имат значение, а също и дребния шрифт в договора. В него често са посочени неща, на които не обръщаме внимание, а те оказват влияние. Например, изберете условие, при което предсрочното погасяване не включва неустойки. Също така се запознайте с таксите, които могат да бъдат немалко. Някои банки искат ежемесечна такса за поддръжка на сметката, такса за разглеждане на документи, такса за кандидатстване и т.н.

Бъдете бдителни и внимателни при избора си на институция, на която да се доверите.

Източник: krediti24.com