При липса на желаещи да се занимават и отговарят за общата собственост в големите жилищни сгради решението е да се ползват услугите на професионален домоуправител. За да се случи това е необходимо да потърсите фирма, която се занимава с професионално управление на етажната собственост. За това няма да изгубите време, защото в интернет има информация за много такива фирми. Добре е да разгледате различни сайтове, да проверите цените и за какъв пакет услуги се отнасят.

На общо събрание на всички собственици на жилища в сградата се взима решение за ползване на професионално управление. На основание на това решение се подписва договор, в който се вписват правата и задълженията на всяка една от страните. Професионалният домоуправител решава всички проблеми, свързани с общата собственост. Най-напред той въвежда ред във вход. Следи за спазване на тишина в определените часове. Отговорен и безпристрастен е външния управител на етажната собственост, а това е определящо за добри резултати от неговата работа.

Всички такси ще бъдат събрани навреме и общите сметки за ток, асансьор, вода, чистач ще бъдат платени. Стълбище и мазе ще бъдат винаги чисти, а осветлението ще бъде винаги в действие. Освен това професионалният домоуправител е много отговорен за ремонтите, които се налагат за поддържане на входа в добро състояние. Налага се, например, смяна на дограма на входа или смяна на щрангове. За всичко професионалистът поема отговорността и се ангажира да намери изгодна оферта за всеки отделен ремонт.

Воденето на домовата книга е задължение на професионалния домоуправител, както и воденето и отчитането на всички приходни и разходни документи. Този специалист не само върши всичко, посочено по-горе, но той много добре познава Закона за управление на етажната собственост, което му помага да решава и възникнали проблеми с общината.

За да се постигне спокойствие във входа, да се радвате на чистото и осветено стълбище е най-добре да се доверите на професионалиста по управление на етажна собственост. Само професионалният домоуправител може да гарантира спокойствието и комфорта във входа, защото на него това му е работата. Не си създавайте сами допълнителни грижи, а просто потърсете вашето спасение в професионален домоуправител.