Някои хора, привлечени от лесния процес за кандидатстване при бързи кредити, теглят такъв и после не могат да го погасят. Усвояват цялата сума и след това спират да изпълняват финансовите си задължения.  Какво се случва тогава?

Като съвет към тези, които са на път да теглят бърз кредит, можем да кажем, че е хубаво да проучите всички фирми предлагащи такъв бърз кредит. Те обезателно се характеризират с различни параметри и условия, от които едни със сигурност са по-изгодни от други. Не се хвърляйте на сляпо, защото може да се окаже, че сериозно се сбъркали. Няма как да не споменем, че понякога се получава така, че след като сме изтеглили заем губим работата, доходите си и изпадаме в безизходна ситуация.

Някои финансови институции предвиждат подобна ситуация и имат специални клаузи при тях. Още преди да подпишете договор се убедете дали във вашата е така.

В такъв момент кредитора може да предложи много решения. Едните включват преструктуриране на договора, при което се променят условията. Възможно е периода за връщане да се удължи, да се намали месечната вноска и т.н.

Другият вариант се нарича рефинансиране. То представлява процедура по изтегляне на нов, по-голям заем, който покрива всички стари задължения и оставя някакви пари, които са на разположение на потребителя. Рефинансирането има смисъл само тогава, когато условията за новия заем са по-добри от старите, като например с по-ниски лихви.

Ако направите просрочване на вноската, имайте предвид, че наказателните такси за забава се начисляват в големи суми, при това за кратки периоди от време.

Ако в продължителен период не връщате пари по кредита, кредиторите прехвърлят случая ви на друга инстанция и нещата започват да се движат по съдебен път.

Тук вече наказанията могат да за много по-големи. Съда има право да ви отнеме ценни вещи, а дори и недвижимо имущество. В други случаи запорират сметки и т.н.

Бъдете разумни, когато теглите кредити. В случай на невъзможност да връщате много бързо ви се създава лошо кредитно досие.

Източник: kreditite.com