При копаене на дупки при засаждане на овощни дръвчета е добре да се знае, че горния и долния почвен слой следва да се разделят. Горният (30 см.) се отстранява на една страна, а долния на другата. Горният слой съдържа голямо количество жизнено важни за селскостопанските култури хранителни вещества и полезни микроорганизми. От него следва да се отстранят всички камъчета, корени и ненужни примеси.

Прави се смес от оборски и минерални торове и тя се смесва с горния пласт на почвата. След това с нея се запълва 2/3 от дупката, която е приготвена за растенията. В практиката на дъното на ямките се посипват и минерални торове, а отгоре почва, в която е разпръснат оборски тор, но минералните торове не бива да са в директна връзка с кореновата система на растенията.

Това се извършва като между използваните синтетичните и органични торове се смесва приблизително от три до пет см. пръст от горния слой на почвата. Той се поставя за да изолира коренчетата от торовете.

СЪВЕТ! Не използвайте пресен говежди тор или амониева селитра в горния почвен слой.

Следва предварителната подготовка на корените. При хубаво време и достъп до слънчева светлина, корените следва да се пазят от изсъхване, а ако вече са изсъхнали е нужно да се потопят във вода за ден-два. Друг начин да се се освежат е като се заровят с почва добре и се напояват с вода, докато не се съживят напълно. По време на засаждането, коренчетата на овощките следва да покрити с влажно сено, чували или почва, за да се защитят от пряката слънчева светлина.

Коренчетата се подготвят като се премахват всички деформирани, заболяли или сухи части от тях. Изрязват се до здравата тъкан, а самото рязане се прави гладко, докато те са обърнати към почвата. Свежите корнчета леко се изрязват само колкото да се опреснят. Съхраняването на по-голям брой и по-дълги коренчета способства за по-ефективното прихващане и по-добрия растеж на културите.