Всички показатели, касаещи качеството на горивото са в полза на пелетите. Те имат редица предимства пред дървата, а за газ може да се коментира когато се направи газификация. Природният газ има предимства пред гранулите за горене, но той не достига до жилищата и това го прави практически неизползваем.

Отоплението с пелети е много по-лесно. Целият процес може да бъде автоматизиран – от зареждане до самозапалване. Настроената температура се поддържа автоматично от котела. За дървата не може да се каже нищо, което не зависи от стопанина. Те трябва да се доставят, да се нарежат на подходяща дължина, да се изсушат и складират. В дългите и студени зимни нощи трябва да се приготвят стабилни количества дърва за да се осигури нужната топлина в дома.

Не така стои въпроса с пелетите. Те се продават сухи, готови за ползване в малки и практични опаковки, и за съхраняването се нуждаят от малко място. Предлагат се и големи количества, готови за зареждане на бункер при наличие на такъв. За поддържане на желаната температура ще ви се наложи да се запасите с кофа от тях. Ако ползвате бункер за зареждане, то целия процес е автоматизиран. За отделяното количество пепел не може да се говори за някакво сравнение. При ползване на дърва се налага да се чисти пепелта постоянно, а при пелетите това може да се случи и на месец в зависимост от вида на котела.

При разговор с хора, живеещи в планината и разполагащи с дърва е ясна причината да предпочитат отопление с дърва. Тези, които трябва да заплатят солидна сума за снабдяване с дърва просто не се решават да закупят котела, защото цената е сравнително висока за платежоспособността на голяма част от населението. Реално цената на котела в продължение на няколко години се изплаща, а остават удобствата, предоставени от него.

Пелетите са много подходящо гориво, защото осигуряват равномерна и приятна топлина, отделеното количество пепел е малко, лесно се обслужва котела, защото всички процеси са автоматизирани. Екологично чисто гориво са и при горене отделят малко количество въглероден окис. Произведени са от естествени материали – дървени изрезки, стърготини, различни растителни отпадъци.