С построяването на сградата се поставят и тръбопроводите на всяка система. В старите сгради се използват метални тръби, защото към момента на строителството само те са на пазара. През годините на ползване корозията предизвика проблеми по тръбопроводите. Все по-често се появяват течове, запушват се канали, движението на водата е забавено, влошава се качеството на питейната вода. Всичко това е повод да се замисли собственика за смяна на вертикалните и хоризонтални тръби.

За да се постигне добър резултат от смяна на щрангове е препоръчително да се ползва услугата на специализирана фирма за ВиК услуги. Основно работата се състои в демонтаж на старите тръби и поставяне на нови. Освен това се монтират спирателни кранове, изолират се тръбите. Специалистите от фирмата определят подходящите видове тръби за всяка една от системите. На пазара има много предложения от различни видове тръби, като най-често се използват полипропиленови. Поставят се за съответната система тръби с показатели, отговарящи на определени изисквания. Например, устойчиви на променлива температура, на действието на различните химически препарати, това прави системите с добри показатели, правилно работещи и качествени резултати.

Всяка фирма след приключване смяната на щрангове почиства района от старите тръби и строителните материали, получени при демонтажа. В резултат на правилно избраните и монтирани тръби се осигурява чиста вода, правилно работеща канализационна система, по-ниски сметки за топла и студена вода.

За да има действително добър резултат е необходима смяна на щрангове в цялата кооперация или вход. Това е възможно само при съгласието на всички собственици, защото щранговете са обща собственост и услугата следва да се заплати от всички. Без съгласието на общото събрание тази смяна не може да се направи. За отговорните собственици има вариант – те могат да направят смяна на щрангове само в собственото си жилище.

Преди да се започне смяната на вертикалните и хоризонтални тръби в жилището задължително трябва да се информира домоуправителя, защото ще се наложи спиране на водата. Освен това да се уведомят съседите от горния етаж, за да не ползват определено време канализацията.

От всичко казано до тук е ясно, че смяната на щрангове е задължителна в старите жилищни сгради и там, където системно се появяват проблеми по тях.