Хазартна зависимост – симптоми и лечениеОт древни времена хората обичат да изпробват късмета си. Още преди 4 хиляди години, например, египтяните са играли на зарове. Към днешна дата, за много хора хазартът е безвредно забавление, но в действителност то може да се превърне в сериозна зависимост.

‘’Проблемът с хазарта’’ е вид прогресивно пристрастяване, което се изразява в неконтролируеми залагания. То може да има много отрицателни психологически, физически и социални последици. Класифицира се като поведенческа зависимост, която променя настроението и състоянието на човека и коренно се различава от тази към тютюна, алкохола и наркотиците. При хазартната зависимост, вълнението не идва от определено вещество, а от социалната атмосфера в казиното или бинго-залата. Също така еуфорията идва от поемането на рискове.

 

Висок процент от хората, които развиват пристрастяване към хазарта, се считат за отговорни и надеждни, но някои фактори могат да доведат до рязка промяна в поведението.

Те биха могли да включват:

 • пенсиониране
 • травмиращи обстоятелства
 • стрес, свързан с работата
 • емоционални катаклизми, като депресия или безпокойство
 • самота

Специалисти смятат, че хората с тенденция към едно пристрастяване са по-застрашени да развият друго. Определени генетични и неврологични фактори също могат да изиграят роля.

Симптоми 

Някои от симптомите на хазартната зависимост са:

 • Поява на сериозни финансови затруднения. Важно е да осъзнаем, че хазартът не е финансов проблем, а сериозен емоционален проблем, който има финансови последици.
 • Прибягване до лъжи, за да се прикрие степента на зависимост към хазарта.
 • В стресова ситуация, веднага се появява мисълта за залагания.
 • Проява на необходимост от залагане на все по-големи суми пари, за да се постигне търсената еуфория.
 • Влошаване на отношенията с близки и приятели (например раздразнимост, не планирано отсъствие от работа, пропускане на семейни събития и други).
 • Ако отговорът на въпроса „Мога ли да спра, ако искам?“ е „не“ – имате проблем и е важно да потърсите помощ.

Лечение
Лечението на зависимостта към залаганията се дели на 4 основни вида:

 • Терапия: Това може да бъде поведенческа терапия или когнитивна терапия. От една страна, поведенческата помага на зависимия да намали нуждата от хазарт чрез систематично излагане на поведението. Когнитивната, от друга страна, променя начина, по който човек се чувства и мисли за хазарта.
 • Медикаменти: Някои антидепресанти могат също да намалят нуждата от хазарт. Наркотичните антагонисти – лекарства, използвани за лечение на наркомании, могат да помогнат на някои натрапчиви комарджии.
 • Групи за самопомощ: Някои специалисти считат за полезно да говорим с други хора, изпаднали в подобна ситуация.
 • Терапевтични центрове за лечение на зависимости. В България, препоръчваме Терапевтичен център „Жива“ в град София.