Съвременното развитие на търговските отношения в глобален мащаб отвори възможности за много начинаещи и стартиращи бизнеси да се появят на пазара. Отворените пазари и разширени възможности не са гаранция за успех, затова в тази статия ще погледнем 5 грешки, които допускат startup компаниите още на старта на своите търговски отношения. 

Нямат  ясна стратегия

Дори за големите компании е трудно да работят стратегически, но никога не си го позволяват да останат без изготвен стратегия. Така следва да работят и по-малките компании и стартиращите такива на пазара, за да може да следват изпълнението на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планове. Стратегията трябва да е прецизна, кратка и ясна, и да се проучва и преоценява периодично.

Не се възползват от технологиите

За повечето съвременни startup компании, да не се възползват от предимствата на новите технологии звучи като оксиморон. Така ли е обаче с българските стартиращи компании.  От съществена важност е новите предприемачи да се възползват най-малко от компютърни програми, които да вършат ‘черната’ работа като улесняват планирането и търговските процеси.

Стартиране с нереалистични очаквания  

Младите предприемачи много често нямат представа колко е трудно да бъдеш успешен на пазара. Особено е трудно на тези от тях, които тръгват по схеми за бързо забогатяване и не обръщат внимание на същинските детайли, които могат да изведат бизнеса им на много по-добро ниво.

Поява на самонадеяност

Когато се появите на пазара и не сте подготвени за рискови ситуации, много често може да попаднете в лапите на самонадеяността. Всъщност управлението на риска е един от крайъгълните камъни в търговските взаимоотношения, така че всеки решил да участва в голяма търговска игра трябва да се подготви за постоянни изненади; спадане и покачване, промяна на собствените възможности и т.н.

Лош тайминг   

Това е моментът, в който не е подходящо да се появите на пазара в нишата с вашите услуги или стоки. Развитието на всяка компания има свои времеви периоди, които трябва да се случат, за да може да когато се появите на пазара, да знаете, че това е вашето точно време.

Източник: Всички Кредити