С наближаването на Коледните и новогодишни празници се поражда необходимостта от финансови средства за тяхното посрещане и удовлетворяването на детските желания за така мечтания подарък.

Голям процент от семействата заявяват, че по време на празниците са похарчили повече отколкото разполагат. Някои родители се справят с този финансов недостиг като се възползват от безлихвени бързи кредити, за да оцелеят до януарската заплата, други посягат на пенсионните фондове, а трети до спестяванията за Висше образование на детето . Тези техни действия могат да имат негативно отражение, както върху възпитанието на децата, така и върху финансовото състояние на семейството. Проведени проучвания сочат, че децата, чиито желания се угаждат на всяка цена, могат да развият лоши навици в отношението им към парите, те не разграничават необходимост от желание и трудно преминават през процеса на приоритизиране. Тези деца израстват, без да са се изправяли пред разочарованието и липсите – те не съумяват например да погасяват задължения по кредитна карта или заем, защото мислят, че имат право на всичко, то е тяхна даденост.

Експертите твърдят, че за да се избегнат негативните аспекти изброени по-горе, е необходимо родителите да разговарят открито с децата си, относно предвидения за празниците бюджет, и за това, кое децата считат за важно и кое маловажно, от какво могат да се лишат и от какво не. По този начин децата ще подхождат с разбиране и уважение, ще се научат на пестеливост и разумно разходване на парите.

Всъщност, лишенията от някои неща по празниците само могат да ограничат разходите, но не и да ги сведат до минимум и до средствата, с които разполагате, затова и тенденцията все повече семейства да се възползват от кредит на вноски нараства. Вече има много небанкови фирми, които предоставят пари за непредвитени ситуации, при които имате нужда от пари СЕГА. Те предоставят онлайн услуги навсякъде и по всяко време при атрактивни условия, като безлихвени заеми до заплата, ниски лихви за кредити на вноски и възможност от рефинансиране. Кандидатстването и обработката на заявлението се извършват бързо, лесно и дискретно, изцяло онлайн, само срещу лична карта и без доказване на доходи. Тези фирми разбират и се съобразяват с Вашите нужди и тези на децата ви.

Финансовите кризи и нуждите, в които хората попадат имат много измерения – от ежедневните потребности на домакинствата или наближаващ празник, до внезапна болест на близък или роднина. Каквато и да е причината, тези хора трябва да реагират бързо и адекватно, като се възползват от чужда финансова помощ, независимо дали тя е предоставена от фирма за бързи кредити, заможен роднина или аванс от работодателя. За съжаление обаче, в какъвто и размер да е заема, то той е налице, а хората са обвързани със срокове за неговото погасяване, евентуални лихви и такси и понякога се налага да се прибегне до следващ такъв, за да покриете първия заем. Излизането от тази ситуация често е трудно и отнема време, затова правилното разпределение на семейния бюджет, проявеното разбиране от страна на децата и някои лишения, могат да предотвратят възникването на финансови проблеми.